دوبل تریستور 100 آمپر 1600ولت سمیکرون SEMIKRON SKKT106B16

( SKKT106B16 SEMIKRON )

دوبل تریستور 

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

126 قلم

106A
1600v
95
85

دوبل تریستور 

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY