ماژول دوبل تریستور 560 آمپر SKKQ560/14

( SKKQ560/14 )

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

برای سافت استارتر

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

520 قلم

560A
800-1800V
-40...+125

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

برای سافت استارتر

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart