ماژول دوبل تریستور 800 آمپر SKKQ800/14

( SKKQ800/14 )

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

برای سافت استارتر

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

326 قلم

800A
800-1800V
-40...+125

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

برای سافت استارتر

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart