ماژول دوبل تریستور 1500 آمپر SKKQ1500/14

( SKKQ1500/14 )

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

برای سافت استارتر

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

580 قلم

1500A
800-1800V
-40...+125

دوبل تریستور

سمیکرون آلمان

تریستور موازی معکوس(ترایاک) 

برای سافت استارتر

SEMIKRON GERMANY

SEMiSTART

Antiparallel thyristors for softstart