دیود تریستور 42 آمپر سمیکرون SKKH42/16 SEMIKRON

( SKKH42/16 )

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

97 قلم

42A
800-1800V
-40...+125

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY