دیود تریستور 57 آمپر سمیکرون SKKH57/16 SEMIKRON

( SKKH57/16 SEMIKRON )

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

126 قلم

57A
800-1800V
-40...+125
SEMIKRON المان

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY