دیود تریستور 106 آمپر سمیکرون SKKH106/16 SEMIKRON

( SKKH106/16 )

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

150 قلم

106A
800-1800V
-40...+125

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

کیفیت عالی خرید اسان

خرید اسان

نمایندگی سمیکرون المان

سایت عالی

کیفیت عالی

سمیکرون المان