دیود تریستور 160 آمپر سمیکرون SKKH162/16 SEMIKRON

( SKKH162/16 )

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY

semikron

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

158 قلم

156A
800-1800V
-40...+125

دیود تریستور

سمیکرون آلمان

SEMIKRON GERMANY