دیود دیسکی 3270 آمپر 2200 ولت انگلیس W3270NC220 WESTCODE

( W3270NC220 )

شرکت سازنده:WESTCODE
کشور:انگلیس
دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد 

برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

WESTCODE

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

250 قلم

3270A
510g
55°C
2200V
U.K
سرایکی

شرکت سازنده:WESTCODE
کشور:انگلیس
دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد 

برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

W3272 WESTCODE انگلیس

قیمت مناسب

دیود کوره القایی