دیود دیسکی 900 آمپر 1500 ولت وستکد W0944WC150 WESTCODE

( W0944WC150 )

معرفی دیود دیسکی 900 آمپر 1500 ولت وستکد W0944WC150 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE
کشور:انگلیس


دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد 

برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

WESTCODE

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

152 قلم

944A
1500V
140g
55°C
U.K
سرامیک

شرکت سازنده:WESTCODE
کشور:انگلیس


دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد 

برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

بهترین پاسخگویی و سرعت در قیمت دادن

دیود 940 آمپری

نمایندگی ixys westcode

قیمت عالی

دیود دیسکی