دیود فست دیسکی 1000 آمپر 2000 ولت M1022LC200 WESTCODE

( M1022LC200 WESTCODE )

شرکت سازنده:WESTCODE
کشور:انگلیس


دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد 

برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

WESTCODE

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

520 قلم

1022A
2000V
340g
55°C

معرفی دیود فست دیسکی 1000 آمپر 2000 ولت M1022LC200 WESTCODE

شرکت سازنده:WESTCODE
کشور:انگلیس


دیود های دیسکی برای یک سو سازی جریان از آند به کاتد 

برای تبدیل ولتاژ متناوب به مستقیم در جریان و ولتاژ بالا

دیود وستکد اصل موجود و جنس با کیفیت