فیوز فست 500 آمپر 1300 ولت ferraz shawmut pc72ud13c500tf فراز

( ferraz pc72ud13c500tf D300498 )

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده : FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

فیوز فست فراز جهت جلوگیری از سوختگی قظعات برق صنعتی و تابلو های کوره القایی

FERRAZ فرانسه

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

226 قلم

1000
1000

 شرکت سازنده : FERRAZ SHAWMUT فراز

کشور سازنده :FRANCE فرانسه

فیوز وسیله حفاظتی در تجهیزات الکتریکی برای جلو گیری از سوختگی قطعات الکتریکی ناشی از عبور جریان بالاتز از جزیان نامی

فیوز فست فراز جهت جلوگیری از سوختگی قظعات برق صنعتی و تابلو های کوره القایی

قیمت فیوز فراز

نمایندگی سمیکرون المان

خرید اسان

کیفیت عالی فیوز فرانسوی

فیوز اصلی