مقاومت الکتریکی,مقاومت بار,مقاومت اهمی,مقاومت صنعتی,مقاومت ایرانی,بانک مقاومت

( مقاومت الکتریکی TEN )

مقاومت تک فاز و سه فاز سفارشی ساختنی فن دار برای تست منبع تغزیه ACوDC و ژنراتور و دینام و تابلو های برق

انواع مقاومت پلیتی و سرامیکی برای تبدیل انرژی الکتریکی به گرما برای جریان کشی و تست توان منابع تغذیه .

در توان و اهم های مناسب برای انواع بار های متناوب AC مستقیم DC در ولتاژ و جریان های مختلف.

باررتبه(حداکثر دمای سطح) : 50~200W≤275℃,>200W≤350℃

ARCOL انگلیس

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

258738 قلم

1-100000w
1000a
iran

مقاومت الکتریکی چیست ؟

هر عنصری که در مقابل عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت نشان می دهد مقاومت الکتریکی گفته می شود . مقاومت الکتریکی را با حرف R که از کلمه Resistor گرفته شده است نشان می دهند . واحد اندازه گیری مقاومت الکتریکی اهم است که آن را با علامت Ω نشان می دهند . مقاومت ها در صنایع برق و الکترونیک از اهمیت بالایی برخوردارند و بیشتر به منظور محدود کردن جریان و تقسیم جریان و نیز ایجاد ولتاژهای مختلف در مدارات به کار گرفته می شود .

تکنیکال الکتریک تامین کننذه:

مقاومت الکتریکی,مقاومت بار,مقاومت اهمی,مقاومت صنعتی,مقاومت ایرانی,بانک مقاومت

مقاومت بار دارای مشخصه هایی هستند کهاین مشخصه ها برای طراحان مدارهای الکتریکی و الکترونیکی از اهمیت بالایی برخوردارند . مهمترین این مشخصه ها مقدار اهمی مقاومت یا همان مقدار مقاومت است و این مشخصه مقدار مقاومت را بر حسب واحد آن یعنی اهم بیان می کند و هر چه مقدار اهمی مقاومتی بیشتر باشد نشان دهنده این است که آن مقاومت در برابر عبور جریان الکتریکی از خود مخالفت بیشتری نشان می دهد و سبب افت جریان بیشتری در مدار می گردد . البته برای مقاومت های با مقدار اهمی زیاد معمولا از واحدهای بزرگتری مانند کیلو اهم ( kΩ ) و مگا اهم ( MΩ ) استفاده می کنند که مقدار آنها بر حسب اهم برابر است با :

1kΩ=1000Ω و 1MΩ=1000000Ω
مشخصه بعدی ، توان مجاز مقاومت است و منظور از آن بیشترین توانی است که یک مقاومت به طور دائم می تواند تحمل کند . زمانی که از یک مقاومت جریان عبور می کند در اثر برخورد الکترونها با اتمهای تشکیل دهنده مقاومت ، الکترونها مقداری از انرژی خود را از دست می دهند و این انرژی به صورت گرما در مقاومت ظاهر می شود . گرمای ایجاد شده در داخل مقاومت باید از مقاومت خارج گردد وگرنه در اثر برخوردهای مکرر الکترونها با اتمهای تشکیل دهنده مقاومت ، گرمای زیادی در داخل مقاومت ایجاد می شود که سبب سوختن مقاومت می گردد . گرمای ایجاد شده در داخل مقاومت از طریق بدنه مقاومت به هوای اطراف منتقل می گردد و به این ترتیب از گرم شدن بیش از حد مقاومت و سوختن مقاومت جلوگیری می شود . اما نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که توان مجاز هر مقاومت با مساحت بدنه مقاومت و یا به عبارتی با حجم مقاومت نسبت مستقیم دارد یعنی هر چه یک مقاومت دارای حجم بیشتری باشد در واحد زمان می تواند حرارت بیشتری را به محیط اطراف انتقال دهد و در نتیجه دارای توان مجاز بیشتری می باشد . توان مجاز مقاومتها را یا روی مقاومتها می نویسند و یا با توجه به حجم مقاومتها ، میزان توان مجاز مقاومتها مشخص می شود . توان مجاز مقاومتها را می توان از روابط زیر بدست آورد .

                                          

اما سومین مشخصه

مقاومت الکتریکی,مقاومت بار,مقاومت اهمی,مقاومت صنعتی,مقاومت ایرانی,بانک مقاومت

، تلرانس (Tolerance) آن مقاومت است . منظور از تلرانس یک مقاومت حداکثر خطای مجاز یک مقاومت نسبت به مقدار نامی آن مقاومت می باشد که معمولا بر حسب درصد بیان می شود و به عبارت دیگر تلرانس یک مقاومت ، محدوده مقدار واقعی آن مقاومت را مشخص می کند . به عنوان مثال فرض کنید مقاومتی با مقدار نامی 1 کیلو اهم و تلرانس 10% داریم . در این صورت مقدار واقعی این مقاومت بین 1kΩ-(1kΩ×%10) =900Ω و 1kΩ+(1kΩ×%10)=1100Ω می باشد . مقدار تلرانس مقاومت ها یا به صورت عدد بر روی مقاومت ها نوشته می شود .

تکنیکال الکتریک با افتخار آمادگی خود را برای قیمت مقاومت الکتریکی,فروش مقاومت بار,خرید مقاومت اهمی,مقاومت صنعتی,مقاومت ایرانی,مقاومت,بانک مقاومت آزمایشگاه را دارد.

مقامت وات بالا

جنس با کیفیت

خرید مقاومت با کیفیت و ایرانی

مقاومت با کیفیت

نمایندگی ساخت مقاومت

انواع مقاومت ایرانی ساختنی با کیفیت عالی

کیفت عالی