ولوم ده دور 10کیلو اهم vishay انگلیس

( 534.103.10K SPECTROL 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

6182 قلم

3W
10k
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس
VISHAY SPECTROL

ولوم ویشای با کیفیت و انگلیسی اصل

جنس خوب موجودی عالی قیمت مناسب
ممنون