ولوم ده دور 5 کیلو اهم چینی MEXICO BOURNS برنز 5K

( 534.102.5K BOURNS 10TURN )

ولوم ده دور انگلیس 5 کیلو ویشای 5K
VISHAY SPECTROL

VISHAY ESPECTROL

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

1500 قلم

3W
5K
±5%
3600

ولوم ده دور انگلیس 5 کیلو ویشای 5K
VISHAY SPECTROL