ولوم تک دور 1 کیلو اهم 5 وات چین

( wx112(050) 1K )

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

ولوم تک دور AB

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

1250 قلم

5W
1K
±5%
270

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

5W