ولوم تک دور 5 کیلو اهم 5 وات TEN چین

( پتانسومتر 5k صنعتی )

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

ولوم تک دور AB

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

999 قلم

5W
5K
±5%
270

ولوم تک دور چینی
ته فلزی

5W

ولوم چینی

نمایندگی اصلی ولوم

ولوم با کیفیت عالی

ولوم ده دور چینی و تک دور

ولوم چینی