رله الکترونیکی سه فازSGT965960 سلدوک

( SGT965960 )

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت بارهای مقاومتی و موتوری
ZERO CROSS
حفاظت:IP20
تحریک:AC-AC

CELDUC

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

819 قلم

100x73x39
3X50A
90-240 AC
24-600VAC
80
-45--125+

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت بارهای مقاومتی و موتوری
ZERO CROSS
حفاظت:IP20
تحریک:AC-AC

اس اس ار سه فاز با کیفیت

SSR CELDUCفرانسه