رله الکترونیکی تک فاز SO465420 (سلدوک)

( SO465420 )

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت بارهای مقاومتی, و موتوری
ZERO CROSS
حفاظت:IP20
تحریک:DC-AC

CELDUC

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

100 قلم

30*45*58.4
50A
4-20ma
200-480VAC
80
-55/+125

شرکت سازنده:CELDUC
کشور:فرانسه
قابل استفاده جهت بارهای مقاومتی و موتوری
ZERO CROSS
حفاظت:IP20
تحریک:DC-AC