اس اس آر تک فاز 60 آمپر فوتک SSR FOTEK 60DA

( FOTEK 60DA )

اس اس آر فوتک تایوان
SSR FOTEK

FOTEK SSR

هم اکنون سفارش دهید بدون مالیات.

626 قلم

60A
3-32
24-380

اس اس آر فوتک تایوان
SSR FOTEK

کیفیت مناسب

قیمت مناسب

قیمت عالی